OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

ZG OZZTME informuje, że mamy 14 wejściówek do TK.

Sorry Arłukowicz było z nami się spotkać a tak to taki mamy marny klimat .....

 • Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii
  Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
  Data rozprawy: 23.VI.2015 godz.: 13.30

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

W zakładce Pliki do pbrania / Dokumenty OZZTME jest pismo z prośbą o pomoc prawną do Biura Pomocy Prawnej kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy

W zakładce XVIII KZD 2015 - lista uczestników , plan , regulamin ( dla zalogowanych )

Zarząd Główny wystąpił z pismem do Ministra Zdrowia.

BARDZO WAŻNE

W związku z ogłoszonym Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Zarząd Główny OZZTME przekazał uwagi do MZ

ZG OZZTME informuje , że XVIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZTME odbędzie się w terminie 3 - 7 czerwca 2015r. w OW Albatros w Rowach.

Listy 2 Delegatów i Obserwatorów, propozycji zmian w Statucie należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 04.05.2015r. Po tym terminie lista będzie zamknięta. ZG informuje , że po 11.05.2015 wszystkie koszty zgłoszenia ponoszą ZR OZZTME.

Koszt XVIII KZD wynosi w Pawilonie 1/2 - 650,- zł w Pawilonie 3 - 450,- zł

Powyższe dokumenty wraz z protokołami i lstami uczestników z Regionalnych Zjazdów Delegatów należy również przesłać pocztą na adres ZG OZZTME

W zakładce PLIKI DO POBRANIA \ Dokumenty OZZTME - pismo do Marszałek Kopacz i jej odpowiedź po zalogowaniu

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZTME  odbędzie o godz. 11.00 w Warszawie w SPCSK ul. Banacha 1a , blok C , parter , Zakład Radiologii.

Zarząd Główny OZZTME na podstawie uchwały nr 266/47/13/IV w związku z § 30 pkt 1 zwołuje na dzień 6.10.2013 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZTME w Warszawie. Plan i program NKZD będzie udostępniony na stronie.  Zarządy Regionalne zgodnie z uchwałą ZG nr 267/48/13/IV zobowiązane są do zwołania NRZD w swoich regionach i wyboru jednego delegata.

 1. Witryna OZZTME.PL skierowana jest do członków OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII.
 2. Dostęp do treści "public" maja wszyscy internauci.
 3. Zarejestrowani użytkownicy (członkowie OZZTME) posiadają dostęp do artykułów ze strefy branżowej.
 4. Przewodniczący Regionów posiadają dostęp do wyżej wymienionych treści i dodatkowo dodawanie artykułów w określonych stronach regionów.
 5. Administratorzy posiadają wszystkie wyżej wymienione prawa i dodatkowo możliwośc dodawania i edycji artykułów.
  Logowanie


  1. W nazwie użytkownika MUSI BYĆ "Imię i Nazwisko"
  2. Przeglądarka musi akceptować pliki cookie, nie może tez ich blokować firewall i system antywirusowy.
  3. W opcjach internetowych powinny być ustawione standardowe poziomy zabezpieczeń.
  4. MUSI BYĆ WPISANY KOD REGIONU OZZTME - znany w ZR

Źródło :

Zachorowała na raka, bo w pracy była narażona na promieniowanie?

 

żbik

 

03.06.2013 , aktualizacja: 03.06.2013 08:08

 

 

Przebywając w pobliżu podobnych maszyn kobieta zachorowała na raka?

Przebywając w pobliżu podobnych maszyn kobieta zachorowała na raka? (Fot. Andrzej Monczak / AG)

 

Opolanka, która przez ponad 20 lat pracowała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, zachorowała na raka. Teraz toczy w sądzie batalię o to, by uznać go za chorobę zawodową. Bo to w pracy była narażona na szkodliwe promieniowanie.

Kobieta pracowała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego 22 lata. W lutym 2004 r. przeszła na emeryturę, bo kilka miesięcy wcześniej wykryto u niej raka tarczycy. Jej lekarka napisała wtedy w orzeczeniu: "Podejrzenie powstania choroby zawodowej" oraz podkreśliła, że opolanka pracowała w warunkach, które narażały ją na promieniowanie jonizujące.

Od momentu gdy kobieta przeszła na emeryturę, toczy batalię o to, by uznać raka tarczycy za chorobę zawodową. Najistotniejsza jak dotąd w tej sprawie jest jednak opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który oszacował, że promieniowanie, na które opolanka była narażona w pracy, mogło mieć wpływ na jej chorobę co najwyżej w 1 proc.

Na podstawie tej analizy opolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zdecydował więc, że nie można uznać nowotworu, na który zachorowała kobieta, za chorobę zawodową. "Zgodnie z obowiązującym prawem nowotwór może zostać uznany za chorobę zawodową, jeżeli obliczone prawdopodobieństwo udziału promieniowania w indukcji tego nowotworu przekracza 10 proc." - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Sęk w tym, że zarówno wojewódzki inspektor sanitarny, jak i wcześniej powiatowy inspektor sanitarny swoje decyzje oparli głównie na wyliczeniach łódzkich biegłych, a to zdaniem opolanki było złamaniem zasady dwuinstancyjności.

Kobieta złożyła więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o unieważnienie decyzji inspektora sanitarnego.

Tymczasem wojewódzki inspektor sanitarny wyjaśniał przed sądem, że podstawą wyliczenia prawdopodobieństwa była wielkość dawki promieniowania, którą przyjął pracownik. Nie ma więc sensu powoływania innej jednostki do sporządzenia analizy, bo obliczenia na podstawie tych samych udokumentowanych danych muszą być takie same. Zaznaczył również, że w przypadku opolanki do uznania jej nowotworu za chorobę zawodową wynik musiałby być 10 razy wyższy, co - na podstawie udokumentowanych danych - jest nieprawdopodobne.

Mimo tych wyjaśnień WSA uchylił decyzję wojewódzkiego inspektora sanitarnego i uznał, że jej wydanie było niekonstytucyjne i łamało zasadę dwuinstancyjności.

To jeszcze nie koniec sprawy sądowej. Teraz zajmować się nią będzie Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie skargę kasacyjną złożył wojewódzki inspektor sanitarny, niezgadzający się z wyrokiem opolskiego sądu.

Zapraszamy zarejestrowanych użytkowników do galerii "Rowy 2013"

Regulamin Obrad Krajowego Zjazdu Delegatów OZZTME

§1

 1. Obradom przewodniczy : Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego obrad na podstawie §27 pkt 3 Statutu OZZTME zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego OZZTME.
 2. Zjazd wybiera komisje zjazdowe :

-          Komisji Mandatowej

-          Komisji Skrutacyjno-wyborczej

-          Komisji Uchwał i Wniosków

 1. Obrady są prowadzone wg. zatwierdzonego w głosowaniu porządku obrad.
 2. Obrady są protokołowane.

§2

 1. Zjazd prowadzą Przewodniczący i Zastępca na zmianę .
 2. Osoby obecne na Zjeździe są obowiązane podporządkować się poleceniom prowadzącego obrady.
 3. Osoby uczestniczące w Zjeździe mają prawo do zabierania głosu w dyskusji. Czas wypowiedzi delegata ogranicza się do 5 minut , a obserwatora do 3 minut . Przewodniczący ZG OZZTME oraz Przewodniczący KKR OZZTME oraz prowadzący Obrady mają nie limitowany czas wypowiedzi oraz poza kolejnością .
 4. Tylko delegaci i ZG OZZTME mają prawo zgłaszania wniosków i projektów uchwał
 5. Chęć zabrania głosu sygnalizuje się przez podniesienie mandatu. Głos jest udzielany w kolejności zgłoszeń
 6. Prowadzący Obrady może:

-          Odebrać głos mówcy

-          Skrócić czas wypowiedzi

-          Wydłużyć czas wypowiedzi

-          Zastrzeżenie to nie dotyczy Przewodniczącego ZG OZZTME i KKR OZZTME

§3

 1. Prowadzący Obrady może w każdej chwili zarządzić sprawdzenie obecności delegatów na sali celem stwierdzenia ilości uprawniającej do procedowania. Procedurę tę obowiązany jest przeprowadzić w momencie rozpoczęcia Zjazdu oraz przed głosowaniem zmian w Statucie OZZTME.
 2. Projekty Uchwał mogą dotyczyć tylko punktów zawartych w porządku obrad. Wszystkie pozostałe projekty traktowane są jako wnioski.
 3. Głosowania odbywają się w sposób jawny , za wyłączeniem procedur zastrzeżonych w Statucie OZZTME
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej ½ uprawnionych delegatów.

§4

 1. Zabrania się wszystkim uczestnikom Zjazdu podczas Obrad : zabierania głosu bez zezwolenia , wznoszenia okrzyków , przerywania wypowiedzi mówców , głośnych komentarzy do wypowiedzi , spożywania innych produktów niż przygotowanych przez organizatorów.
 2. Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zapisu §4 pkt1. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego obrad mogą podjąć decyzję o usunięciu delegata lub obserwatora z KZD OZZTME w trybie natychmiastowym i obciążyć go kosztami KZD.
 3. Obecność delegatów na sali obrad jest obowiązkowa .
 4. Przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu obrad obowiązuje wszystkich uczestników KZD OZZTME

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association