OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

buy viagra bangkok - viagra vs cialis

Uchwała SN z dnia 21 listopada 2012 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. III PZP 6/12) Sąd Najwyższy orzekł, że "nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy".

Stanowisko Głównego Inspektoratu pracy nadesłane 24 kwietnia,
GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP

W ocenie PIP należy więc uznać, że wolą ustawodawcy było zachowanie w stosunku do tej grupy pracowniczej przez okres trzech lat dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy, a normę zawartą w art. 214 należy traktować jako bezwzględnie obowiązującą w zakresie niedopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących wydłużenie pracy do 12 godzin na dobę oraz pełnienia dyżurów medycznych przez tę grupę pracowniczą.

Stanowisko Departamentu Prawnego GIP z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie interpretacji ustawy o działalności leczniczej (GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP)
21-05-2012, ostatnia aktualizacja 21-05-2012 02:00

Na podstawie: Ustawa o działalności leczniczej

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej od 1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów w zakresie wskazanym w tym przepisie, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przepis nie różni się zasadniczo od art. 32g ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Jedyna różnica polega na tym, że w art. 32i ust. 1 zd.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zastrzeżono, że rozkładów czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, nie stosuje się do pracowników wymienionych w art. 32g ust. 3 i ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

W obecnej ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 94 ust. 1 stanowiącym o dopuszczalności stosowania tzw. równoważnego rozkładu czasu pracy, nie ma takiego zastrzeżenia o niestosowaniu go do ww. grup pracowników. Należy to jednak uznać za świadome działanie legislacyjne, gdyż w art. 93 ustawy nie wyróżnia się już przedmiotowej grupy pracowniczej, jako objętej szczególnymi normami czasu pracy, a więc trzeba przyjąć, że zasadniczo podlegają oni normom wskazanym w ust.1 tego przepisu. Konsekwencją tego są zapisy zawarte w art. 94 ust. 1 zd. 2 ww. ustawy, które również nie odnoszą się do przepisów przejściowych z art. 214.

W ocenie PIP należy więc uznać, że wolą ustawodawcy było zachowanie w stosunku do tej grupy pracowniczej przez okres trzech lat dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy, a normę zawartą w art. 214 należy traktować jako bezwzględnie obowiązującą w zakresie niedopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących wydłużenie pracy do 12 godzin na dobę oraz pełnienia dyżurów medycznych przez tę grupę pracowniczą.
Emeryci łączący pobieranie świadczenia z pracą nie będą musieli się zwalniać, aby je otrzymać. Dotyczy to osób, które zaczęły z niego korzystać w latach 2009?2010.

buy cialis online with prescription buy cialis cheap - millpharmacy.com cheap cialis canada

Trybunał wskazał, że z chwilą wejścia w życie tego wyroku, tj. po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw, utraci moc art. 28 nowelizacji ustawy emerytalnej, ale tylko w zakresie dotyczącym osób, które przeszły na emeryturę w okresie styczeń 2009 r. - grudzień 2010 r. Natomiast w mocy pozostaje obowiązek rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, wynikający z art. 103a ustawy emerytalnej.

Publikacja: 13 listopada 2012, 13:03 Aktualizacja: 13 listopada 2012, 16:05 Gazeta Prawna

UCHWAŁA 255/36/12/IV

Zarząd Główny OZZTME działając na podstawie Statutu OZZTME w związku z UCHWAŁĄ 252/33/12/IV postanawia , że Zarządy Regionów OZZTME są zobowiązane do wyboru 2 delegatów na NKZD w Kudowie Zdrój

UCHWAŁA 253/34/12/IV

Zarząd Główny OZZTME w związku z Uchwałą 252/33/12/IV nakazuje Zarządom Regionów OZZTME zwołanie Nadzwyczajnych Regionalnych Zjazdów Delegatów w celu wyborów delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OZZTME w dniach 8 - 11 listopada 2012 w Kudowie Zdrój .

Koszt 480zł / osoba. Listy zgłoszeń z podziałem na pokoje 2 i 3 osobowe faxem , mailem do 25.10.2012r.

UCHWAŁA 252/33/12/IV

Zarząd Główny OZZTME działając na podstawie art 30 pkt. 1 ppkt a  Statutu OZZTME zwołuje w dniach 8 - 11 listopada 2012 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OZZTME w związku z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego
o emeryturach pomostowych oraz w sprawie 5 godzinnego dnia pracy

Zachęcamy do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego ws. przystąpienia do postępowania ws. wniosków "Solidarności" i OPZZ dot. zbadania zgodności z konstytucją przedłużenia wieku emerytalnego oraz żądania wyznaczenia terminu rozprawy. Im więcej będzie wniosków złożonych, tym trudniej będzie odrzucić skargi obu Związków.

Apelujemy również o przesłanie niniejszego maila do dalszych odbiorców (znajomych).
Dziękujemy. Wniosek do pobrania
SERWIS21, Stowarzyszenie NSZZ "Wyzwolenie"
ZG OZZTME informuje , że w dniach 8 -11.11.2012 odbędzie się szkolenie prawnicze w Kudowie Zdrój. Koszt 480zł / osoba. Listy zgłoszeń faxem , mailem do 25.10.2012r.
W dniu 14.10.2012 o godz. 11.00 odbędzie się ZPR w Warszawie ul. Banacha 1a , Zakład Radiologii blok C

W dziale DOWNLOAD znajduje się informacja dotycząca uregulowania czasu pracy pracowników o których mowa w art 214 Ustawy o działalności leczniczej przed i po 1.07.2014 .

Informacja wyklucza wszelkie możliwości wydłużenia czasu pracy naszej grupie zawodowej przed 1.07.2014

Plan szkolenia OZZTME

Wszyscy uczestnicy zgłaszają się do Hotelu Gwarek - Kudowa Zdrój ul. Słowackiego 10 i tam będą kierowani na przydzielone miejsca

UWAGA !!! W związku z dużym zaiteresowaniem szkoleniem w Kudowie Zdrój lista  zamknięta w dniu 2.11.2011

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association