Drukuj
Kujawsko-Pomorski OW NFZ w Bydgoszczy
W imieniu Pana Andrzeja Wiśniewskiego p.o. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ w Bydgoszczy, uprzejmie informuję, że tut. Oddział wyznaczył terminy spotkań z poszczególnymi świadczeniodawcami oraz związkami zawodowymi, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Dnia 10 grudnia 2019 roku
· Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
· Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku
· Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
2. Dnia 11 grudnia 2019 roku
· Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
· Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
· NZOZ "Szpital Lipno" Sp. z O.O. w Lipnie
· SOLMED Sp. Z O.O. w Solcu Kujawskim
Przedmiotowe zaproszenia zostały rozesłane na skrzynki mailowe powyższych podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli organizacji związkowych.
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Głowacka
Wydział Organizacyjny
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
Tel. (052) 325 27 59