Drukuj
Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii
na podstawie uchwały 334/07/19/VI z dnia 18.03.2019r. ogłasza przygotowania do
 
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROTESTACYJNEJ
 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii i nakazuje postawienie w stan gotowości wszystkich struktur statutowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii
Szczegółowy plan działania zostanie przekazany Przewodniczącym Regionów, którzy będą odpowiedzialni za realizację uchwał Zarządu Głównego i koordynację działań.