OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, ozztme@ozztme.pl,Tel: 602 354 470
[REGON:012876183]  |  [NIP:5262116284]  |  [KRS:00001272590]

Po raz n-ty!!!!!!!!!
Obowiązuje was wyłącznie USTAWA z dnia 26 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2022,poz. 1352.

1.
„Art. 5a. Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy."

2.
Art. 4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.
2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.:
    1) kierownik podmiotu leczniczego;
    2) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy     zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą –
    w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie     jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w     art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o     działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,655, 974 i     1079).
3. Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3.
Możecie mieć wyłącznie grupę 5 lub 6
Grupa 6 min. 5 322,78 zł
Grupa 5 min. 5 775,78 zł
Dodatkowo przypominam,że jest to Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a nie o maksymalnym.

4.
Nie wolno podpisywać żadnych porozumień na kwoty niższe niż w pkt.3.

5.
Pracodawcę obowiązuje od 1.07.2022 poziom najniższych wynagrodzeń  z załącznika do Ustawy. Każda inna propozycja jest złamaniem ustanowionego prawa.

6.
Przepis art. 84 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Statuuje on jeden z elementów tzw. zasady ochrony wynagrodzenia za pracę, która ma doniosłe skutki na gruncie zawieranych z pracownikami porozumień i ugód.

7.
Każde naruszenie prawa należy zgłaszać do PIP.

Forum Związków Zawodowych

Logowanie OZZTME

Login e-mail

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2022 by GPIUTMD

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
national cpr association

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych