Drukuj
W związku z ogromnym przyrostem dobowych zakażeń COVID - 19 i w konsekwencji, ogromnym ryzykiem związanym z organizacją masowych spotkań działaczy związkowych reprezentujących nasze środowisko informujemy iż po konsultacji ZG podjął decyzje o odwołaniu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZTME który miał się odbyć dnia 17 października bieżącego roku w Warszawie. O kolejnym terminie ZG poinformuje zgodnie ze Statutem OZZTME